Resources

Publications

DrawingsJulien Tane

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Forschungsgruppe Wissensverarbeitung

Angestellter bei der Learning Lab Lower Saxony

eMail

jta@cs.uni-kassel.de

Phone

++49 721 608 6253

Fax

++49 561 804 6259

Office

Postal Adress

KDE Group
Universität Kassel
D-34121 Kassel